Cookie beleid K. BRECHT S.K.

De website van K. BRECHT S.K. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vrijwilligersinformatie

Vrijwilligersinformatie

Vrijwilligersinformatie

 

 

 

  1. 1.       DE SPORTCLUB

 

Naam: K. BRECHT SK.

Adres: AMBACHTSLAAN 9, 2960 BRECHT

Telefoon: 03/3139628

E-mail: [email protected]

Juridisch statuut: VZW

 

 

ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

 

De sportclub is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op zich zal nemen in het kader van vrijwilligerswerk:

 

Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties actief in de sportsector

 

Deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in samenspraak met de sportclub.

 

ARTIKEL 2 AARD VAN DE OVEREENKOMST

 

De uitvoering van de activiteiten kan geen aanleiding geven tot enige bezoldiging. In de loop van de uitvoering van deze overeenkomst kan het vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik stilzwijgend omgevormd worden tot arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst. De sportclub heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of fiscale regelgeving.

 

ARTIKEL 3 DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 

Het vrijwilligerswerk vangt aan op  N.D.  loopt tot N.D.   De overeenkomst kan steeds eindigen in onderling akkoord tussen de sportclub en de vrijwilliger of door schriftelijke mededeling van de sportclub of de vrijwilliger.

 

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

 

De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout.

 

ARTIKEL 5 VERZEKERINGEN

 

De sportclub sluit volgende verzekeringen af:

 

KBC - 28 997 133 - polis Vrijwilligersorganisaties.

 

ARTIKEL 6 KOSTENVERGOEDING

 

De sportclub:

-          Betaalt  geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk

 

 

ARTIKEL 7 GEHEIMHOUDINGSPLICHT

 

Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag hij/zij deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.


 

ARTIKEL 8 AFWEZIGHEID VAN DE VRIJWILLIGER

 

De vrijwilliger waarschuwt de sportclub als hij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken momenten.

ARTIKEL 9 UITVOERING VAN DE TAKEN

 

De sportclub verbindt er zich toe om aan de vrijwilliger de nodige documentatie en uitrusting ter beschikking te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.

ARTIKEL 10 UITKERINGSGERECHTIGDE VRIJWILLIGERS

 

De vrijwilliger verbindt zich er toe volgende instanties op de hoogte te brengen en zo nodig vooraf toestemming te verkrijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk:
- de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen
- het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid
- het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt.

ARTIKEL 11 BESCHERMING VAN DE PRIVACY

 

De sportclub verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de vrijwilliger te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de vrijwilligers worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld.  Deze is te vinden via https://brecht.voetbalassist.be/397/privacyverklaring/

 

De vrijwilliger verbindt zich ertoe om, wanneer hij bij de uitvoering van zijn taken toegang krijgt tot persoonsgegevens (waaronder eventueel ook medische gegevens), hij deze enkel zal gebruiken om de hem toevertrouwde taken in de vereniging ten uitvoer te brengen en zal het vertrouwelijk karakter van deze gegevens respecteren. Hij zal de gegevens nooit kopiëren, aanpassen, doorgeven of verwijderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van deze taken.

 

Opmerking:

 

De vrijwilliger verbindt zich, bij uitvoering van deze overeenkomst, tot een strikte naleving van de deontologische regels, weergegeven in de hierna genoemde documenten, instructies of voorschriften:

-          statuten van K. Brecht SK vzw

-          huishoudelijk reglement en gedragscode van K. Brecht SK.

-          reglementen van de federatie K.B.V.B.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!