Cookie beleid K. BRECHT S.K.

De website van K. BRECHT S.K. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Gedragscode

Reglement van Interne Orde K. Brecht S.K.


 
 1.Uitgangspunt

 Het beoefenen van een ploegsport houdt o.a. in dat men zich zowel op training als bij wedstrijden volledig inzet en ten dienste stelt van de ploeg als geheel: maximale aanwezigheid, ploeggeest en (zelf)discipline zijn hierbij van groot belang.

 
2.Aanwezigheid

 Iedere speler moet aanwezig zijn op alle trainingen en wedstrijden van zijn ploeg. Elke voorziene of onvoorziene afwezigheid dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de trainer of, indien deze niet bereikbaar is, aan zijn afgevaardigde. Niet gemelde of ongegronde afwezigheid kan aanleiding geven tot sancties van de trainer en/of bestuur.

 Bij trainingen is iedereen aanwezig op het tijdstip bepaald door de trainer, volledig klaar om de training te beginnen. Ook bij wedstrijden, zowel thuis - als uitwedstrijden, is iedereen aanwezig op het tijdstip bepaald door de trainer. Als een speler onmogelijk op tijd kan zijn, moet de trainer vooraf verwittigd worden.

 
 3.Inzet en respect

 Spelers dienen zich volledig in te zetten, zowel op training als tijdens wedstrijden. Reservespelers op de bank nemen een positieve houding aan t.o.v. het gebeuren op het terrein. De spelers volgen altijd stipt de instructies van de trainer; ook moeten zij het nodige respect tonen voor alle trainers, afgevaardigden, medespelers en iedereen die op een of andere manier met K. Brecht S.K. en/of de tegenstrever verbonden is.

 Het beeld en de uitstraling van de club worden vooral bepaald door de positieve houding en inzet van alle leden op en rond het sportveld en bij andere activiteiten. Het respecteren van het materiaal en de accommodaties van K. Brecht S.K. en de tegenstanders zal zonder twijfel het imago van de club gunstig beïnvloeden. Ook de steun van de ouders is in dit opzicht erg belangrijk.

 
 4.Problemen

 Problemen in de ploeg (speler/trainer, speler/bestuur, speler/speler, ouder/trainer…) die niet onmiddellijk door de trainer kunnen opgelost worden, worden zo snel mogelijk aan de jeugdcoördinator of aan een bestuurslid gemeld, die ervoor zullen zorgen dat  er een passend gevolg aan zal gegeven worden. Voor, tijdens of na de trainingen en wedstrijden worden dergelijke problemen niet naar buiten gebracht.

 
5.Medewerking

Van alle ploegen wordt een goede medewerking verwacht voor het welslagen van de clubactiviteiten en verkoopacties. Voor de verkoopacties willen we dat minimaal het door het bestuur bepaalde pakket verkocht wordt.

 
6.Recreatief of competitief

 Duiveltjes en preminiemen spelen op de eerste plaats recreatief. Bij deze ploegen zijn de resultaten absoluut niet belangrijk en mag dus iedereen spelen. Vanaf miniemen wordt het competitieve wél belangrijk: talent, inzet , doorzettingsvermogen en teamgeest zullen bepalend zijn om een plaats in het elftal af te dwingen. Wij hopen dat de ouders de beslissingen van de trainers zullen aanvaarden.

 
7.Nieuwe spelers

 Nieuwe spelers kunnen, als zij dat wensen, ter kennismaking aan enkele trainingen deelnemen; deze trainingen gebeuren onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de betrokken speler of zijn/haar ouders, ook voor wat betreft de verzekering tegen ongevallen. Voor deze trainingen wordt door K. Brecht S.K. geen enkele vergoeding gevraagd. Het betalen van het lidgeld gebeurt bij de eventuele aansluiting.

 
8.Scheidsrechters

Voor, tijdens en na wedstrijden zijn alle spelers, trainers, afgevaardigden en supporters verplicht zich positief op te stellen t.o.v. scheidrechters of anderen met een officiële functie. Handelingen die in dit verband de werking en/of het imago van de club schaden, kunnen aanleiding geven tot het opleggen van disciplinaire sancties.

 
9.Veiligheid

 Omwille van de brandveiligheid dient het rookverbod in de kleedkamers en in het opberghok altijd gerespecteerd te worden. De club is in geen enkel geval verantwoordelijk voor diefstal. Kostbare bezittingen kunnen, tijdens een wedstrijd, steeds in bewaring worden gegeven in de kantine.

 
10.Onvoorziene gebeurtenissen

 Bij onregelmatigheden, onvoorziene omstandigheden en feiten die niet in het Reglement van Inwendige Orde zijn opgenomen, kan enkel de Raad van Bestuur de nodige beslissingen nemen en eventueel sancties opleggen. Indien nodig en gericht op de toekomst, kan de Raad van Bestuur het reglement aanpassen of aanvullen. Zij dienen hierna alle leden over deze aanpassingen in te lichten via de website:

 www.kbrechtsk.be

De Voorzitter heeft steeds het recht om, in geval van hoogdringendheid, persoonlijk beslissingen te treffen zonder de Raad van Bestuur te contacteren.

 
Addendum

 
Rookverbod in sportinfrastructuur

De nieuwe wetgeving over tabaksgebruik in lokalen toegankelijk voor het publiek werd op 1 januari 2006 van kracht. Vanaf 1 januari 2007 wordt het rookverbod in sportlokalen uitgebreid tot een totaal rookverbod in alle lokalen van het sportcomplex. Dit totale rookverbod geldt ook voor alle drank- en eetgelegenheden (kantines, cafetaria’s, …) verbonden aan het sportcomplex. De wet schrijft voor dat aan de ingang van ieder lokaal, dus ook aan de ingang van de drank- en eetgelegenheden gelegen in een sportruimte, een rookverbodsteken moet worden aangebracht. In de kantine en cafetaria moeten ook voldoende rookverbodstekens worden aangebracht zodat elke bezoeker duidelijk kan zien dat er een rookverbod van toepassing is. Daarnaast moeten alle asbakken verdwijnen. De besturen kunnen deze wettelijke bepalingen ook in hun huishoudelijk reglement opnemen. In alle drank- en eetgelegenheden verbonden aan een sportcomplex mag wel een volledig afgesloten rookkamer worden ingericht die dient te beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in artikel 5, §2 van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen (inforumnummer). De Tabakscontroledienst zal er tijdens de eerste maanden van 2007 intensief op toezien dat in drank- en eetgelegenheden, gelegen in een sportruimte, het rookverbod wordt nageleefd. Meer info: www.roken-horeca.be, 02/524.97.97, [email protected]
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!